top of page

POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 

 

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,

 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

 • Yenilenebilir enerji kaynak kullanımını arttırmak,

 

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

 • Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak

 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak

 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak 

 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.

 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek. 

 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak 

 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

 • Kaliteli hizmet sağlamak,

 

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz. 

bottom of page