top of page

Projelendirme & Keşif

Avcıoğlu A.Ş. esas itibari ile yoğun mühendislik çalışmaları gerektiren işlerde uygulamalar yapan bir tesisat yüklenim firmasıdır. Projenin gerekli tüm hesapları yapılarak ana konsepti belirlenir ve ilgili tesisat projesi, keşfi, şartnamesi ve her türlü dokümantasyonu oluşturulur. Uygulama projeleri ve uygulamaya yönelik her türlü detay dokümantasyon çalışmaları işveren yüklenici koordinasyonunda projeyi takiben yapılır.

 

Uygulama projesi yapılacak ise projenin tüm hesap, çizim ve dokümantasyonun doğruluğu ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilip bu doğrultuda bir uygulama raporu hazırlanır.

 

Sonrasında işveren, tasarımcı ve yüklenici koordinasyonu oluşturularak gerekli görülen tüm ilave çalışmalar, düzeltmeler ve detaylar oluşturulur. Hazırlanan proje, detay ve dokümantasyonların onayları alındıktan sonra şantiyede uygulama başlar. Yerli ve yabancı ortaklıklarla yapılan çalışmaların getirdiği tecrübe ve sektördeki diğer disiplinlerle olan iyi ve güvene dayalı ilişkiler ihale ve uygulama aşamalarında yatırımcıya önemli ekonomik avantajlar sağlamaktadır.

bottom of page