top of page

Sunum ve Üretim

İşveren ile sunum esnasında projenin son hali kararlaştırıldıktan sonra teknik ve idari şartnameler ve kontrat dokümanları doğrultusunda mekanik tesisat işlerine ait malzeme ve ekipmanların teknik ve idari onaylarının alınması, siparişlerinin açılması, nakliye-sigorta-sevk işleri ve montaj öncesi sahada depolanması gibi işlemlere start verilir.

bottom of page