top of page

Uygulama ve Montaj

Şantiye kurulum (Mobilizasyon), İş güvenliği, sağlığı ve çevre eğitimi (İş güvenliği, sağlığı ve çevre planı, İşe başlama izni, Ekipman taşıma ve taşıma operasyon talimatı, Kapalı alan talimatnamesi, Risk değerlendirme talimatı, Atık yönetim talimatı, Trafik ve taşıma yönetim talimatnamesi, Yüksekte çalışma talimatnamesi) Montaj talimatı, Montaj ve işletim planı, İş ilerleme planı, Onaylı çizim/ dokümanların sahaya yayınlanması, İş izni, Montaj aktiviteleri, Denetim test planı, Denetim talebi, Kaçak veya basınçlandırma testi, İşletmeye alma hazırlığı,İşletmeye alma, Sistem devir teslimi

bottom of page